You are currently viewing LUOVUUS KUKOISTAA ASIOIDEN REUNOILLA

LUOVUUS KUKOISTAA ASIOIDEN REUNOILLA

Tällä(kin) kertaa pohdin luovuutta ja sen merkitystä elämässä. Sain idean blogitekstiini Piers Ibbotsonin kirjasta: The Illusion of Leadership- Directing Creativity in Business and the Arts. Jäin pohtimaan lausetta: ”Luovuus kukoistaa asioiden reunoilla.”

Olen aina ollut vakuuttunut siitä, että luovuus on voima, jonka avulla muutetaan maailmaa. Luovuus inspiroi meitä tekemään uskomattomia asioita. Näen luovuuden kukoistavan erityisesti asioiden reunoilla – siellä, missä vanha ja uusi kohtaavat, missä rajoitukset haastetaan ja missä mielikuvitus saa lentää vapaasti.

Miksi sitten väitän, että luovuus kukoistaa juuri asioiden reunoilla? Ajattele hetki tavallisia ja arkipäiväisiä tilanteita. Usein meidät ohjataan noudattamaan tiukkoja sääntöjä, malleja ja kaavoja, jotka rajaavat meitä toimimaan tiettyjen rajojen sisällä. Se tuntuu turvalliselta ja mukavalta, mutta samalla se myös estää meitä löytämästä uusia tapoja ajatella ja toimia.

Kun uskallamme astua mukavuusalueemme ulkopuolelle ja tutkia asioiden reunoja, luomme tilaa luovuudelle. Reunat tarjoavat meille mahdollisuuden kyseenalaistaa vallitsevia normeja, ottaa riskejä ja kehittää uusia ideoita. Ne ovat paikkoja, joissa eri maailmat kohtaavat ja synnyttävät uutta synergiaa. Reunoilla toimiminen ei aina ole helppoa.  Vaatii rohkeutta kyseenalaistaa vallitsevia oletuksia ja astua epämukavuusalueelle. Mutta juuri siellä on mahdollisuus kasvaa ja oppia uutta. Luovuus ei synny hyvänolonvyöhykkeellä, vaan se vaatii avointa mieltä, uteliaisuutta ja valmiutta ottaa vastaan haasteita.

Luovuus reunoilla voi ilmetä monin eri tavoin. Se on ehkä taiteilijan inspiraationlähde, jossa hän yhdistää erilaisia tekniikoita tai aiheita luodakseen jotain ainutlaatuista. Se voi olla yrittäjän ajatus, joka haastaa vakiintuneita toimintamalleja ja kehittää niihin uusia ratkaisuja. Se voi olla tutkijan uteliaisuus, joka vie hänet tuntemattomille alueille ja johdattaa ennennäkemättömiin löytöihin. Kaikissa näissä tapauksissa luovuus kukoistaa, kun uskalletaan astua tutun ja tuntemattoman rajamaille.

Jos haluamme luoda muutosta maailmassa, meidän täytyy astua rohkeasti asioiden reunoille ja viljellä luovuutta jokapäiväisessä elämässämme. Meidän täytyy kyseenalaistaa vanhat ajattelutavat ja rikkoa rajoja, jotka estävät meitä näkemästä uusia mahdollisuuksia.

Luovuus ei ole vain taiteilijoiden tai nerokkaiden keksijöiden yksinoikeus. Se on kaikkien saatavilla oleva voimavara, joka odottaa löytämistään ja käyttämistään. Voimme viljellä luovuutta omassa elämässämme tekemällä asioita eri tavalla, kokeilemalla asioita tuoreista näkövinkkeleistä ja haastamalla itsemme ajattelemaan luovemmin.

Luovuus reunoilla ei tarkoita holtitonta sääntöjen rikkomista tai totaalista anarkiaa. Se tarkoittaa kekseliäisyyttä, joka syntyy rajapintojen kohtaamisesta ja erilaisten ideoiden yhdistämisestä. Se tarkoittaa uteliaisuutta tutkia tuntematonta, rohkeutta kokeilla ja oppia virheistä. Toisaalta luovuuden reunalla oleminen tarkoittaa myös rajoituksia. Rajoitukset ovat aikaan, resursseihin, budjetteihin tai muihin ulkoisiin tekijöihin liittyviä. Esimerkiksi aikarajoitukset pakottavat löytämään nopeampia ja tehokkaampia tapoja työskennellä, kun taas resurssirajoitukset voivat inspiroida luovaan ongelmanratkaisuun. Rajoitusten ympärillä luovuus joutuu ajattelemaan uudella tavalla ja pakottaa löytämään ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka aiemmin tuntuivat mahdottomilta. Luovuuden reunoilla oleminen inspiroi tarttumaan rohkeasti omiin unelmiin.

Tässä maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti ja kohtaa monia haasteita, tarvitsemme luovuutta enemmän kuin koskaan. Meidän täytyy kyseenalaistaa vallitsevat normit ja etsiä uusia tapoja toimia. Meidän täytyy olla valmiita astumaan mukavuusalueeltamme luovuuden reunoille, sillä siellä piilee potentiaalimme ja voimamme.

Luovuus ei ole vain päämäärä sinänsä, se on voimavara. Kun haastamme perinteisiä ajattelutapoja ja astumme tuntemattomille poluille, opimme ajattelemaan laajemmin, edistämme empatiaa ja yhteisymmärrystä erilaisten ihmisten ja eri alojen välillä. Luovuus reunoilla tuo mukanaan monimuotoisuutta ja osallistavuutta.

Luovuuden reunoja pähkinänkuoressa:

Rajoitukset. Puutteet. Niukkuudet.

Haasteet. Pulmat. Esteet.

Monitieteisyys. Tiede. Taide. Teknologia.

Epävarmuus. Tuntematon.

Vastakkaisuudet. Ristiriidat.

Mahdottomuus. Mystisyys.

Uskalla kokeilla ja epäonnistua, sillä siitä syntyy oppia ja kasvua. Anna luovuuden kukoistaa ja katso, millaisia muutoksia on mahdollista luoda – niin omassa elämässäsi kuin ympärilläsi olevassa yhteisössä.

Joten, uskalla astua reunoille ja anna luovuuden valloittaa elämäsi – yllätyä siitä, mihin se sinut johdattaa.

Vastaa