You are currently viewing ELÄKÖÖN HOIVA!

ELÄKÖÖN HOIVA!

Termiä hoiva kuvataan usein hätätilanteen ja talouden kielellä, taloudellisena ja emotionaalisena taakkana, joka ajaa yksilöt ja kunnat konkurssiin, polttaa emotionaalisesti loppuun perheenjäsenet ja ammattilaiset. Tässä valossa hoiva näyttää olevan musta aukko, johon kaikki raha, työ ja olemassaolo putoavat.

Hoiva on pirstoutunut kahdelle rintamalle, fyysisen ja emotionaalisen sekä yksilöllisen ja vastavuoroisen. Fyysinen hoiva pyytää meitä usein tekemään asioita, jotka tekevät meistä pahimmillaan pahoinvoivia tai fyysisesti loppuun kulutettuja. Tällä on yleensä tekemistä kehon ja sen toimintojen kanssa, joiden ympärille on kehittynyt vuosisatojen ajan piilottelu- ja häpäisykäytäntöjä, kuten tuoksut, äänet, pyyhkimiset ja odottaminen.

Vastakkainen asetelma nousee siitä, jos hoivaa tarvitsevan ihmisen asemaa aliarvostetaan. Me huolehdimme ja välitämme. Välitämme, emmekä kuitenkaan välitä. Yhteiskunnalliset oletukset ja kapeat näkemykset pelkästään hoivan vastaanottajina voivat haitata muistisairauden kanssa eläviä ihmisiä. Muistisairauden ja ihmisten rutiininomainen liittäminen pelkästään hoivan tarpeisiin antaa ymmärtää, että he ovat keskustelujen yhteydessä pelkästään temppujen tekemisen kohteena.

Tärkeä teema on tarve mennä hoivakysymyksiä pidemmälle ja nähdä muistisairauden kanssa elävät henkilöt paljon dynaamisemmin, erityisinä ihmisinä. Heillä on kyky vaikuttaa ja heihin voidaan vaikuttaa. Tällä on mahdollisesti valtavia vaikutuksia asenteisiin ja käytäntöihin. Tämä merkitsee, että ihmisellä nähdään olevan useita sosiaalisia arvoja, asemia ja rooleja, toisin kuin pelkästään hoidon ja hoivan vastaanottajina. Alamme huomata ja arvostaa muita sosiaalisia identiteettejä, joita muistisairaalla henkilöllä voi olla:

 • Aktivisti
 • Puolestapuhuja
 • Kansalainen
 • Kirjailija
 • Taiteilija
 • Bloggari
 • Kouluttaja
 • Työntekijä
 • Ystävä ja luotettu
 • Rakastaja
 • Julkinen puhuja
 • Veronmaksaja
 • Vapaaehtoinen
 • Äänestäjä

Katsomalla hyvinvoinnin kontekstin taakse enemmän oikeudenmukaisemmalla tavalla, he alkavat tulla näkyviin ihmisinä. Silloin puhe ”heistä” ja ”meistä” haastetaan ja ymmärrys tunnustamisesta tulee näkyväksi. Jokaisen ihmisen on mahdollista omistautua moniin sosiaalisiin asemiin samanaikaisesti huolimatta siitä, että jollakin on hoidon ja hoivan tarpeita.

Hoivan olemus terminä johdattelee tunteeseen ja käyttäytymiseen. Hoiva on teonsana ja nimisana. Laajemmassa merkityksessä hoiva on kiintymystä, omistautumista, vastuuta, jopa velvoitetta. Se on toimintaa, motivaatiota ja inhimillisiä käytäntöjä. Hoivan tuttuus ja kaikkialla oleminen tekevät siitä armollisen. Hoiva on jokapäiväistä ja harvinaista, ammattimaista ja yksityistä, julkista ja henkilökohtaista.

Hoiva on kaunis sana.

Lähde: Semi, T. ( 2021) Eläköön luova hoiva muistityössä

Vastaa