You are currently viewing Ajatuksia ammattilaisuudesta

Ajatuksia ammattilaisuudesta

Tekeminen, tietäminen, oleminen ja tuleminen ovat avainkäsitteitä, jotka valaisevat ammatillisen kehittymisen, oppimisen ja identiteetin rakentumisen prosesseja. Nämä käsitteet muistuttavat minua siitä, että ammattitaito ja henkilökohtainen kasvu ovat jatkuvia, elämänmittaisia matkoja, joita kuljemme vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Vanhustyön sydämessä on eettinen ja esteettinen yhteistyö ihmisten kanssa. Tämä yhteistyö perustuu paitsi ammattitaitoon myös syvään ymmärrykseen ja kunnioitukseen heitä kohtaan. Ammattilaisina emme voi erottaa omaa olemustamme työstämme: viemme työhön mukanamme omat uskomuksemme sekä aiemmin hankkimamme tiedon ja ymmärryksen. Olemisen käsite on syvällä tekemisemme käytännöissä, ja tekemisen myötä kehitämme jatkuvasti itseämme. Aktiivisen toiminnan ja tietoisen pohdinnan kautta meillä on mahdollisuus saada uusia ideoita, ymmärrystä ja taitoja, mikä syventää sekä ammatillista osaamistamme että itsetuntemustamme. Ammatillisen toiminnan ytimessä ovat ihmiskeskeisyys, tavoitteellisuus ja yksilöllisyys, jotka kytkeytyvät laajempiin historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin.

Ammatilliset säännöt luovat pohjan toiminnallemme, mutta aito ymmärrys rakentuu vasta, kun syvennymme näiden sääntöjen taustalla oleviin perusteisiin. Todellisen ammattitaidon ytimessä on laaja filosofinen näkemys ja perusteellinen tietämys alamme käytännöistä, jotka auttavat tarkastelemaan ja arvioimaan uudelleen omaa paikkaamme ja merkitystämme työssämme.

Oma oppimismatkani on vaatinut jatkuvaa paneutumista, itselleni sopivien menetelmien kehittämistä ja uuden omaksumista. Kohtaamani ihmiset, ilmaisut, uskomukset, tai havaitsemani muutos yhteisössä innostavat minua syventämään ymmärrystäni ammatillisuuteni vaikutuksista. Tämä prosessi on tehnyt urastani kiinnostavan, merkityksellisen ja luovan polun, joka avaa päivittäin ovia uusiin oivalluksiin.

Taulun viisaan ajatuksen kera maalasi vantaalaisen palvelukodin hoitaja oman yhteisönsä seinälle v.2020.

 

Vastaa