Unohtamisesta

"Ajattelen, siis olen (olemassa)". Tämä valistuksen filosofinen sanonta on ollut yksi länsimaisen yhteiskuntamme kulmakivistä Descartesista lähtien. Tarkoittaisiko tämä sitä, että henkilö, joka ei enää kykene ajattelemaan, ei ole enää olemassa?Kun…

0 kommenttia

Inspiroitua ihmislähtöisestä hoivatyön kulttuurista

Elävän kulttuurin tehtävänä on tuottaa hoivan, elon ja asumisen ympäristö, jossa ihmiset kokonaisvaltaisesti saavuttavat suurimman mahdollisen elämisen laadun tuomalla menneisyys,nykyisyys ja tulevaisuus harmoniaan.Elävän hoivakulttuurin ydin osaset koostuvat arvoista, jotka pitävät…

0 kommenttia

Ihmisarvohaaste

Ihmisarvo on tärkeä osa elämänlaatua ja hoivatyön perusarvo. Tieteen termipankin määritelmänmukaan ihmisarvo merkitsee sitä, että ihmisellä on itseisarvo, ihmisen olemassaolo on arvokasasia. Ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusteena. Ihmisarvon loukkaamattomuus on Suomenlainsäädännössä…

0 kommenttia