Ajatuksia ammattilaisuudesta

Tekeminen, tietäminen, oleminen ja tuleminen ovat avainkäsitteitä, jotka valaisevat ammatillisen kehittymisen, oppimisen ja identiteetin rakentumisen prosesseja. Nämä käsitteet muistuttavat minua siitä, että ammattitaito ja henkilökohtainen kasvu ovat jatkuvia, elämänmittaisia matkoja,…

0 kommenttia