Unohtamisesta

"Ajattelen, siis olen (olemassa)". Tämä valistuksen filosofinen sanonta on ollut yksi länsimaisen yhteiskuntamme kulmakivistä Descartesista lähtien. Tarkoittaisiko tämä sitä, että henkilö, joka ei enää kykene ajattelemaan, ei ole enää olemassa?…

0 kommenttia

Inspiroitua ihmislähtöisestä hoivatyön kulttuurista

Elävän kulttuurin tehtävänä on tuottaa hoivan, elon ja asumisen ympäristö, jossa ihmiset kokonaisvaltaisesti saavuttavat suurimman mahdollisen elämisen laadun tuomalla menneisyys,nykyisyys ja tulevaisuus harmoniaan. Elävän hoivakulttuurin ydin osaset koostuvat arvoista, jotka…

0 kommenttia

Ihmisarvohaaste

Ihmisarvo on tärkeä osa elämänlaatua ja hoivatyön perusarvo. Tieteen termipankin määritelmän mukaan ihmisarvo merkitsee sitä, että ihmisellä on itseisarvo, ihmisen olemassaolo on arvokas asia. Ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusteena. Ihmisarvon loukkaamattomuus…

0 kommenttia