DIALOGIA IHMISLÄHTÖISESTÄ JOHTAMISESTA

Ihmislähtöisen hoivakulttuurin syntyminen on kansainvälisten tutkimusten mukaan pitkämatka ja ylevä päämäärä. Se tarkoittaa ihmislähtöistä työpaikkaa henkilökunnalle, jotta se voi olla ihmislähtöistä elämää asukkaille. Henkilökunnan koettu työnlaatu on suoraan elämänlaatua hoivaa…

0 kommenttia