You are currently viewing Inspiroitua ihmislähtöisestä hoivatyön kulttuurista

Inspiroitua ihmislähtöisestä hoivatyön kulttuurista

Elävän kulttuurin tehtävänä on tuottaa hoivan, elon ja asumisen ympäristö, jossa ihmiset kokonaisvaltaisesti saavuttavat suurimman mahdollisen elämisen laadun tuomalla menneisyys,nykyisyys ja tulevaisuus harmoniaan.

Elävän hoivakulttuurin ydin osaset koostuvat arvoista, jotka pitävät sen ympäristön kurssissa ja
edistävät aktiivista, kehittyvää tasapainoa hoivayhteisöön kuuluvien ihmisten kesken. Toiseksi
tarvitaan käytännönläheisiä työtapojen ja toiminnansisällön kehittämisen menetelmiä, jotka
edesauttavat sellaisia olosuhteita, joissa ihmiset voivat kasvaa ja saavuttaa itsensä täyteläisyyden. Kolmanneksi korostuu roolien luominen henkilöille, jotka tietoisesti ottavat vastuuta edistäessään hoivakulttuurin arvoja ja puolustavat muutosta ja uudistumista.

Elävässä hoivatyön kulttuurissa he auttavat toinen toisiaan; läheiset, henkilökunta, asukkaat/
asiakkaat, vapaaehtoiset ja ystävät. He juhlivat elämää ja sen eri kausia. He surevat yhdessä. He opettavat esimerkillisesti, kuinka yhteenkuuluvuutta luodaan. He ratkaisevat ongelmat yhteistyössä. He edistävät tervettä tulevaisuutta, jotta niillä, jotka tulevat myöhemmin hyötyvät heidän yhteisen elämän kokemuksesta.

Vastaa