You are currently viewing CHAPLIN JA TYÖELÄMÄN OPIT

CHAPLIN JA TYÖELÄMÄN OPIT

Rakastan Chaplinin elokuvia. Charlie Chaplinin elokuvat voivat tarjota joitakin hyödyllisiä oppeja työelämään. Olen tutkinut, raaputellut ja kehitellyt luovia harjoituksia valmennuksiini hänen elokuvistaan.

Chaplinin ihmettelyn taito oli hänen kykynsä nähdä maailma uudella tavalla ja löytää kauneutta ja merkityksellisyyttä ympärillään olevissa pienissä asioissa. Hän oli mestari näkemään komiikkaa arkisissa tilanteissa ja ihmettelemään elämän moninaisuutta ja ristiriitaisuuksia. Käsitellessään vakavia aiheita kuten köyhyyttä, yhteiskunnallisia epäkohtia ja ihmisten välisiä suhteita, hän löytää niistä myös humoristisia ja kauniita hetkiä. Chaplinin ihmettelyn taito opettaa meille avoimuutta ja uteliaisuutta elämää kohtaan, ja rohkeutta oivaltaa merkitystä myös vaikeissa tilanteissa.

Luovuus ja rohkeus: Chaplinin elokuvat ovat täynnä kekseliäitä ja luovia ratkaisuja, joilla hän selviytyy erilaisista haastavista ja pieleen menneistä tilanteista. Työelämässä luovuus ja innovatiivisuus ovat arvokkaita taitoja, sillä ne auttavat työntekijöitä keksimään uusia tapoja ongelmaratkaisuihin ja työprosesseihin. Chaplinin hahmojen rohkeus ja mielikuvitus innostavat tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Ketterä ajattelu: Elokuvissa nähdään usein tilanteita, joissa kulkurihahmo joutuu nopeasti sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja keksimään luovia keinoja selviytyäkseen eteen tulleista haasteista. Työelämässä ketterä ajattelu on arvokasta, sillä se auttaa työntekijöitä mukautumaan muutoksiin ja uusien työtapojen kehittelyyn.

Sosiaaliset taidot: Chaplin käsittelee elokuvissaan sosiaalisia teemoja, kuten yhteisöllisyyttä, empatiaa ja ystävyyttä. Työelämässä sosiaaliset taidot auttavat työntekijöitä toimimaan tehokkaasti yhdessä ja rakentamaan positiivisia suhteita työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Chaplin opettaa arvostamaan ystävyyttä ja pitämään huolta läheisistä.

Kommunikointitaidot: Chaplinin elokuvat sisältävät paljon sanatonta, visuaalista komiikkaa. Chaplinin hahmot käyttävät vähäeleistä mutta tehokasta viestintää, joka auttaa heitä selviytymään erilaisista tilanteista. Työelämässä hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä ideoiden ja tavoitteiden välittämiseen, turhien konfliktien välttämiseen, toisten kuulemiseen, tiedonkulkuun, viestien ymmärtämiseen ja perille saamiseen.

Sisukkuus: Sisukkuus on yksi keskeisimmistä teemoista, joka ilmenee Chaplinin elokuvissa. Chaplinin elokuvahahmot ovat usein köyhiä, haavoittuneita ja syrjäytyneitä ihmisiä, jotka joutuvat kohtaamaan erilaisia haasteita ja vaikeuksia. Näistä huolimatta he eivät menetä uskoaan itseensä tai toiveikkuuttaan paremmasta tulevaisuudesta. Chaplinin elokuvissa korostetaan ihmisen sisäistä voimaa ja sinnikkyyttä haasteiden edessä muuttaa maailmaa paremmaksi. Hahmot eivät alistu kohtaloonsa vaan pyrkivät aktiivisesti muuttamaan olosuhteitaan.

Tasa-arvo: Chaplinin hahmot ovat inhimillisiä ja heidän ongelmansa ovat yleismaailmallisia. Tämä voi auttaa katsojaa ymmärtämään, että olemme veistetyt samasta puusta, ja meillä jokaisella on samanlaisia haasteita ja tunteita. Chaplinin hahmot taistelevat usein yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja pyrkivät tasa-arvoon kaikkien ihmisten kesken. Chaplin korostaa ihmisten välisen yhteyden tärkeyttä elämässä. Tasa-arvo työelämässä on ihmisiä kunnioittava arvo kaikkien työntekijöiden ja asiakkaiden tasavertaiseen kohteluun.

Rakkaus: Chaplinin elokuvien teemoina esiintyy usein myös rakkaus työhön. Hänen hahmonsa ovat usein köyhiä ja taistelevat paremman elämän puolesta. Työ on tärkeä osa heidän elämäänsä. Chaplin kuitenkin korostaa, että ihminen tarvitsee elämässään sekä työtä että vapaa-aikaa, jotta hän voi tuntea elämänsä merkitykselliseksi. Työ on tärkeä osa elämää, mutta sen ei saa antaa hallita elämää täysin. Chaplinin elokuvat kannustavat ihmisiä löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä, jotta he voivat tuntea elämänsä merkityksellisiksi ja onnellisiksi.

Elämänilo ja kauneus: Chaplin opettaa nauttimaan elämäniloista ja löytämään kauneutta ympäröivästä maailmasta. Charlie Chaplinin hymy on yksi hänen tunnetuimmista piirteistään. Toisaalta hänen hymynsä symbolisoi paljon enemmän kuin pelkkää iloa tai onnellisuutta. Chaplinin hymy edustaa rohkeutta ja selviytymistä vaikeista olosuhteista.

Silti sanon: Elämänilo on kuin Chaplinin nauru. Se on tarttuvaa, ja se kantaa meitä eteenpäin, vaikka joskus kaikki tuntuisi vaikealta.

Vastaa