You are currently viewing SAMASSA VENEESSÄ – HOIVATYÖN ENSEMBLE

SAMASSA VENEESSÄ – HOIVATYÖN ENSEMBLE

Olen viehättynyt ”ENSEMBLE” sanasta tiimisanan tilalla. Olen koko urani ajan pitänyt hoivatyötä kaunotaiteista kauneimpana, kuten sairaanhoidon kehittäjä Florence Nightingale tämän kertoi jo 1800-luvulla.

Tieteen termipankin mukaan: ”Historiallisesti katsottuna ensemble-ajattelu liittyy ohjaajantyön nousuun ja Meiningenin herttuan seurueen toimintaan (1873-1890), jossa pyrittiin saamaan esitykseen mahdollisimman suuri yhtenäisyys. Seurue ei perustunut enää tähtinäyttelijöille ja hierarkioille, vaan kaikki joutuivat vuorotellen näyttelemään sivurooleja ja myös joukkokohtaukset, avustajien osuudet sekä esityksen visuaalinen ulkoasu tehtiin huolellisesti.”

 Ransk. ensemble = kokonaisuus, joukko (substantiivi), yhdessä (adverbi).

Vaikka termi ”ENSEMBLE” tunnetaan yleisesti musiikki- ja taidealoilla, sitä voidaan käyttää myös kuvaamaan henkilöiden tiimiä tai ryhmää eri aloilla, mukaan lukien hoivatyötä. Ensemblen käsite viittaa siis joukkoon yksilöitä, jotka työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän ja luodakseen yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä sopii hyvin hoivatyöhön, jossa henkilöstön jäsenet työskentelevät yhdessä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän tarpeidensa täyttämiseksi.

Ensemble-termin käyttö ryhmän kuvaamiseen voi myös auttaa korostamaan tasa-arvon merkitystä heidän välillään. Käyttämällä ”ensemble” -nimitystä voidaan korostaa, että jokainen jäsen on yhtä tärkeä ja että kaikkien panos on tarpeen ensemblen menestyksen saavuttamiseksi.  Jokaisen Ensembleen kuuluvan jäsenen tulisi tuntea itsensä merkityksellisiksi osaksi ryhmää.

Hoivatyö on tärkeää ja haastavaa työtä, joka vaatii moniammatillista työskentelyä. Kun ensemble toimii saumattomasti yhdessä, hoito ja hoiva onnistuvat parhaiten. Vanhustyön ensemblessä täytyy olla luottamusta, yhteistyökykyä ja avointa kommunikaatiota.

Yhteistyön ja yhtenäisyyden kehittäminen hoivatyön ensemblessä vaatii sitoutumista ja aktiivista työskentelyä. Keinoja, joilla voidaan edistää kommunikaatiota, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä:

Kommunikaation kehittäminen: Ensemblen jäsenten välillä täytyy olla avointa kommunikaatiota, jotta yhteistyö ja yhtenäisyys voivat kehittyä. Tämä tarkoittaa, että jäsenten täytyy olla valmiita jakamaan ajatuksiaan, ideoitaan ja huoliaan avoimesti ja rakentavasti. Yhteisten keskustelujen pitäminen säännöllisesti auttaa myös edistämään yhteistyötä ja yhtenäisyyttä.

Yhteisten tavoitteiden asettaminen: Ensemble kehittää yhteisiä tavoitteita, jotka auttavat saavuttamaan yhteiset päämäärät. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä, konkreettisia ja realistisia, jotta ne motivoivat jäseniä ja auttavat heitä toimimaan yhtenäisesti. Ensemblen jäsenten tulee olla avoimia uusille ideoille ja näkökulmille, ja kannustaa toisiaan kehittymään ja oppimaan uutta. Yhteisten ongelmien ratkaiseminen yhdessä luo yhteishenkeä ja sitoutumista ensemblen tavoitteisiin.

Taitojen ja tietojen jakaminen: Jäsenten taitojen ja tietojen jakaminen auttaa ensembleä toimimaan tehokkaammin ja yhtenäisemmin. Esimerkiksi, jos jollakin jäsenellä on erityistaitoa tai -tietoa, hän jakaa sen muiden kanssa ja auttaa ensembleä kehittymään.

Yhteisten kokemusten jakaminen: Yhteisten kokemusten jakaminen, kuten ensemble-kokousten jälkeinen kahvihetki tai yhteinen ulkoiluhetki, auttavat jäseniä kehittämään yhteishenkeä, luottamusta ja yhtenäisyyttä.

Luottamuksen rakentaminen: Ensemblen jäsenten on tärkeä tutustua toisiinsa ja oppia tuntemaan toistensa vahvuudet ja heikkoudet. Tämä luo perustan luottamukselle.  Tärkeää on myös olla rehellinen ja avoin kommunikaatiossaan, ja toimia niin, että toisen sanomaa ei väännä omien tulkintojen mukaan.  Tämä sisältää myös epäonnistumisten ja virheiden tunnustamisen, sillä virheitä sattuu kaikille. Kun virheisiin reagoidaan ymmärtäväisesti ja oppimistarkoituksessa, se vahvistaa luottamusta jäsenten kesken.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen: Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeä osa yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Jäsenten tulisi olla avoimia antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti, jotta ensemble voi kehittyä ja toimia paremmin yhdessä.

Lopuksi leikittelen lempirunoilijani Pablo Nerudan tyylillä: Oodi hoivatyön Ensemblelle!

 Oi hoivatyön ensemble, teidän työnne

on kuin valtava aurinko taivaalla kirkas,

se loistaa ja lämmittää elämäämme,

tarjoten lohtua ja rakkautta vilpittömänä, todenperäisenä.

Teidän sylissänne lepäävät elämänlaadun avaimet,

elämään, hellyyteen ja huolenpitoon.

Teidän kärsivällisyytenne on kuin kulta, aina loistava,

ei mikään työ ole liian vaikea teille, ei mikään vaiva.

Teidän työnne on kuin kukkiva puutarha,

täynnä elämää ja toivoa, se loistaa kauneudellaan.

Teidän hyvät tekonne kertovat siitä,

mitä ihminen voi tehdä, kun antaa sydämensä voimakkaan sykinnän vieteltäväksi.

Oi hoivatyön ensemble, teidän olemuksenne

on kuin aamuaurinko, joka valaisee kaiken ympärillään.

Teidän hyvä tahtonne ohjaa meitä kaikkia eteenpäin,

teidän työnne ansaitsee kunnioitusta, kiitosta ja arvostusta loppumattomasti.

Vastaa