You are currently viewing YHTEISÖLLISYYDEN VOIMA TYÖELÄMÄSSÄ: INSPIRAATIOTA EINO LEINON RUNOSTA ’HYMYILEVÄ APOLLO’

YHTEISÖLLISYYDEN VOIMA TYÖELÄMÄSSÄ: INSPIRAATIOTA EINO LEINON RUNOSTA ’HYMYILEVÄ APOLLO’

Rakastan Eino Leinon runoa Hymyilevä Apollo. Pitkän runon säkeistöt taipuvat monenlaisiin elämäntilanteisiin. Lueskelin tänään viidettä säettä:

” Oi onnellinen, joka herättää, niitä voimia hyviä voisi! Oi ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovia oisi! Miks emme me kaikki yhtyä vois? Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa! Niin suuri, suuri on maa.”

Työelämän kontekstissa Eino Leinon runon ”Hymyilevä Apollo” säkeet inspiroivat minua tarkastelemaan yhteistyön, ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden merkitystä työelämässä.

”Oi onnellinen, joka herättää niitä voimia hyviä voisi!”

Työelämän kentällä kohtaamme erilaisia ihmisiä, joilla on ainutlaatuista potentiaalia ja voimaa. Jokainen meistä voi olla se voima, joka inspiroi ja nostaa esiin toisten vahvuudet ja lahjat. Tukemalla toisiamme ja kannustamalla ympärillämme olevia tekemään parhaansa, luomme hyvinvointia tukevan ilmapiirin, jossa jokainen voi kukoistaa.

”Oi ihmiset, toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovia oisi!”

Yhteistyössä ja työelämän vuorovaikutuksessa ymmärrys on avainasemassa. Kun pyrimme syvällisempään empatiaan ja toistemme ymmärtämiseen, voimme välttää turhia suhdekitkoja ja rakentaa harmonista työympäristöä. Olkaamme valmiita kuuntelemaan ja asettumaan toistemme asemaan, jotta voisimme luoda vastavuoroista ymmärrystä.

”Miksi emme me kaikki yhtyä vois?”

Työyhteisön voima piilee yhteenkuuluvuudessa ja yhteistyössä. Kun tiedostamme, että olemme kaikki samassa veneessä ja tavoittelemme yhteistä menestystä, voimme pyrkiä kohti yhteistä päämäärää. Olkaamme valmiita tukemaan toisiamme ja jakamaan vastuuta, silloin yksi heikko lenkki ei määritä koko ketjua.

”Ja yksi, jos murtuis, muut tukena ois.”

Työyhteisön vahvuus näkyy siinä, kuinka tuemme toisiamme vaikeina hetkinä. Jos joku kollega kamppailee tai on haavoittunut, olemme valmiita tukemaan ja auttamaan. Luomalla turvallisen ja välittävän ilmapiirin voimme rohkaista toisiamme selviytymään haasteista ja löytämään uutta voimaa.

”Oi, ihmiset, toistanne suvaitkaa!”

Suvaitsevaisuus on työyhteisön keskeinen arvo, joka luo perustan kunnioitukselle ja monimuotoisuudelle. Kunnioittakaamme toistemme erilaisuutta, olkoon se taustasta, kulttuurista, taidoista tai mielipiteistä johtuvaa. Työpaikalla meillä on mahdollisuus oppia toinen toisiltamme ja hyödyntää erilaisia näkökulmia ja osaamista. Kun suvaitsemme ja arvostamme toistemme ainutlaatuisuutta, luomme avoimen ja kaikkien mukaan ottavan työilmapiirin, jossa jokainen tuntee itsensä arvokkaaksi ja kuulluksi.

”Niin suuri, suuri on maa”

Työelämä on osa suurempaa kokonaisuutta, maailmaa, jossa elämme. Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön ja sen ulkopuolelle. Olkaamme vastuullisia, kestävän kehityksen tukijoita ja tehdään osaltamme työtä yhteisen hyvän puolesta. Yhdessä voimme luoda työelämästä merkityksellisen ja vaikuttavan osan elämäämme.

Eino Leinon runo ”Hymyilevä Apollo” innostaa näkemään työelämän haasteet ja mahdollisuudet uudessa valossa. Yhteistyö, ymmärrys, tuki ja suvaitsevaisuus muodostavat perustan hyvinvoivalle ja menestyvälle työyhteisölle. Nämä arvot ohjaavat meitä kohti yhteistä päämäärää ja auttavat meitä rakentamaan vahvempaa ja inhimillisempää työelämää.

Kiitos Leinon Eikka!

Vastaa