You are currently viewing Taideikkuna:Ellin hillopurkin tarina

Taideikkuna:Ellin hillopurkin tarina

Näyttämö palvelukodin taideilmaisuryhmän töille on rakennettu ikkunaan. Istumme näyttämön äärellä maalauksia katsellen. Yksi osallistujista antaa toisen osallistujan työlle nimeksi ”Ellin hillopurkki”. Kysyn, jos saisitte ottaa Ellin hillopurkista mitä tahansa, mitä se olisi? Mansikoita. Tomaatteja. Omenaviipaleita. Karamelleja. Onnea. Rakkautta.

Koskettavin vastaus tulee yhdeltä ryhmään osallistuvalta henkilöltä. Hän haluaa ottaa hillopurkista esiin itsensä, vahvana, kestävänä ja ärsyttävänä. Hän sanoo tämän hyvin itsevarmalla ja kuuluvalla äänellä. Muuten aina niin hiljainen mies.

Ellin hillopurkissa tulee näkyviin ekspressiivisen taideilmaisun periaatteet. Se mitä on mielessä saa jonkun muodon, Ellin hillopurkin. Aistikokemus tuo esiin muistoja ja nykyhetken toiveita. Työn kautta syntyy uusi yhteinen tarina toisten osallistujien antamilla sanoilla ja eleillä. Tekemiseen käytetyt materiaalit ovat yksinkertaisia: pala voimapaperia, vesivärit ja sivellin.  Vähemmän on enemmän. Siirrytään taidelajista toiseen, kuvasta tarinaan. Toisten kuvista syntyy runo ja tarina ilman tulkintaa tai analysointia. Näyttämön rakentaminen ikkunaan on leikkitila (play area). Se on tila, jossa spontaanisuus ja yllätyksellisyys tapahtuvat. Luovaan taideilmaisuun osallistuminen ei vaadi taitoja; sen mahdollisuus on siinä, että se tuottaa aistillisuuden kenttää, josta käsin voidaan päästä esteettisyyteen, haltioitumiseen ja yllätyksellisyyteen.

Tuokion päätteeksi kiitän kaikkia osallistujia ja lisään kiitokseeni erityisen havainnon kunkin osallistujan panoksesta: ”Kiitos, Elli, että jaoit tietämyksesi hillon tekemisestä kanssamme.” Tämä on hyvä tapa kunnioittaa jokaista osallistujaa. Se jättää hyvän mielen ja antaa jatkuvuuden tunteen seuraavaan kertaan. Taideilmaisu kaikissa muodoissaan on tapa kohdata tunteita ja jakaa kokemuksia, mikä tekee siitä välttämättömän, ei ylellisyytenä vaan olennaisena osana yhteisön hyvinvointia. Se ei ainoastaan lievitä yksilön stressiä ja ahdistusta, vaan luo myös yhteyksiä ihmisten välille, vahvistaa empatiaa ja tukee yhteisön jäsenten keskinäistä ymmärrystä

Vastaa