You are currently viewing KUOLLEIDEN RUNOILIJOIDEN SEURA: OIVALLUKSIA LUOVUUTEEN JA VALMENTAMISEEN

KUOLLEIDEN RUNOILIJOIDEN SEURA: OIVALLUKSIA LUOVUUTEEN JA VALMENTAMISEEN

Lempielokuvieni listalta löytyy Peter Weirin ohjaama draamaelokuva -Kuolleiden runoilijoiden seura vuodelta 1989. Löydän elokuvasta samaistumispintaa omaan työhöni valmentajana. Elokuva käsittelee luovuutta ja sen merkitystä yksilön kehitykselle.

Elokuva kertoo tarinan karismaattisesta opettajasta John Keatingista (Robin Williams), joka opettaa runoutta ja luovaa kirjoittamista eliittioppilaitoksessa. Elokuvassa osoitetaan, kuinka luovuus auttaa ihmisiä löytämään oman äänensä ja tunteiden ilmaisun taidon, ja kuinka rohkaiseva ja tukea antava ympäristö myötävaikuttaa ihmisiä kasvamaan ja kehittymään.

Kuolleiden runoilijoiden seura -elokuva on opettanut itselleni, kuinka luovia menetelmiä voidaan käyttää työssä ja kuinka ne voivat auttaa ihmisiä kehittämään itsetuntemusta ja voittamaan henkilökohtaisia haasteita.

Elokuvan keskeisiä teemoja ovat yksilönvapaus ja rohkeus itseilmaisuun. Keating rohkaisee oppilaitaan ajattelemaan itsenäisesti ja löytämään oman tavan ilmaista itseään, ja seuraamaan sydämensä ääntä, vaikka se olisi vastoin vallitsevia normeja ja odotuksia. Keatingin sanoin, ”Carpe Diem -tartu hetkeen!” eli elä hetkessä ja tee siitä paras mahdollinen.

Luovuus nähdään elokuvassa myös kehityksen ja kasvun mahdollistajana. Keating kannustaa oppilaitaan löytämään henkilökohtaisen merkityksen ja tarkoituksen elämälleen, ja kehittämään itsetuntemusta ja -luottamusta. Keatingin mielestä luovuus auttaa ihmisiä kehittämään identiteettiään.

Elokuvassa esitellään myös luovan ajattelun ja ilmaisun haasteita. Oppilaiden on taisteltava vastaan perinteisiä ja jäykkiä opetusmenetelmiä, jotka eivät kannusta luovaan ajatteluun ja ilmaisuun. Heidän on myös käsiteltävä ympäröivän yhteiskunnan normeja ja odotuksia, jotka rajoittavat heidän ilmaisunsa vapautta.

Katso elokuva:

Tarkastele elokuvan henkilöhahmojen tarinoita ja sitä, miten luova ilmaisu auttaa heitä käsittelemään omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Tarkastele Keatingin ohjaustyyliä ja sitä, miten rohkaiseva ja tukeva ympäristö voi edistää luovaa ajattelua ja ilmaisua. Peilaa elokuvan tapahtumia käytännön esimerkkeihin omassa johtajuudessa tai hoiva- ja sosiaalityön ammattilaisena ja pohdi, kuinka voisit käytännössä soveltaa luovia menetelmiä omassa työssäsi tai elämässäsi?

 

Vastaa