KOULUTUS, VALMENNUS

GeroArtistin koulutus ja valmennus perustuvat luovaan, arvostavaan, elämää rikastuttavien sisältöjen & ohjelmien toteuttamiseen sekä työtapojen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan, yhteisöjen ja omaisten kanssa, kumppaneina hoivapalveluiden toimintaympäristöissä.

GeroArtist koulutus on suunnattu kunnallisille ja yksityisille organisaatioille, SOTE-alan yhteisöille ja järjestöille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalanoppilaitoksille. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena sekä ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Ihmislähtöinen kulttuuri

Pitkäkestoinen valmennus yksityisen tai kunnallisen organisaation kulttuurin uudistamiseen kotihoidon ja palveluasumisen yhteisöille. Kulttuurin muutos -valmennus voi muuttaa osastot kodeiksi, asukkaan ainutlaatuiseksi persoonaksi, asukkaan ja läheisen kumppaneiksi, aikataulut valinnoiksi, työtavat ihmislähtöiseksi, johdonmukaisiksi ja tasalaatuisiksi. Muutostyöhön sitoutuu koko organisaatio ruohonjuurelta hallintoon.

Muutostyö ankkuroituu ihmislähtöisiin arvoihin ja uskomuksiin, jotka palauttavat hallinnan ja päätöksenteon ihmisille ja heitä lähellä olevalle henkilökunnalle. Kulttuurin muutos ei ole tiukan teorian tai säännösten luomista, vaan tarkoitus on synnyttää ihmisissä ja yhteisöissä jatkuvaa elävää prosessia. Jokaisessa yhteisössä on olemassa oleva kulttuuri, jonka päälle rakentaa.

Geroartistin ihmislähtöinen valmennus perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja tutkittuun tietoon.

Ihmislähtöinen valmennus

Valmennuksen peruspaketti Työpajasarja, jossa ihmislähtöistä kulttuuria, työnorganisoimista ja käytäntöä juurrutetaan valmennuksen aikana arkeen.

Valmentaja valmennus Valmennus kouluttaa organisaation sisäisiä valmentajia, joiden tehtävänä on toimia ihmislähtöisen kulttuurin juurruttajina omissa työyhteisöissä.

Esimiesten ihmislähtöinen Bootcamp Työpajasarja, jossa uudet ajatukset sovelletaan suoraan käytäntöön. Bootcamp työkalujen avulla tuetaan esimiehiä syventämään eteenpäin ihmislähtöistä kulttuuria omien yhteisöjen kanssa.

Omakuvamonologi-menetelmä työpaja muistisairaan yksilöllisen elämäntavan rakentamiseksi

Luennot muistisairaan ihmisen maailmasta, kohtaamisesta ja muistiystävällisestä ympäristöstä

Räätälöity koulutus – suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden pohjalta

Taidetoiminta vanhus- ja muistityössä

Rethinking – mitä voimme tehdä vielä paremmin täällä?

GeroArtisti, vanhus- ja muistityön uudistaja, hoitaja, ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja, kirjailija, kouluttaja ja valmentaja Taina Semi:

“Osaammeko järjestelmällisesti, tutkimuksia ja kokemuksia yhdistellen kehittää Sote-organisaatioiden toiminnan sisältöä ja parantaa kaikkien siellä eloaan ja oloaan viettävien elämänlaatua niin, että se ei jää pelkäksi ohimeneväksi projektiksi? Uusia työskentely malleja tarvitaan ja vieläpä sellaisia, joissa kaikkia arvostetaan tasavertaisina kumppaneina ja tunnistetaan ne painopisteet, jotka keskittyvät ihmisiin ja auttavat luomaan elämänmakuisia ympäristöjä. Kotoinen hyvinvointi on inhimillinen, syvään juurtunut tarve meillä kaikilla ja sitä pitää ravita.

Ajattelen itsekkäästi ja yritän työni kautta varmentaa polkua omaan vanhuuden olemiseen ja elämiseen, jotta voisin silloinkin istua oman elämäni ratissa kunnostani riippumatta.”

Onko ketään kotona?

“Siellä on ehdoton ei – epähumaanille hoivalle ja teoille, arkipäiväisyyttä arvostetaan, siellä tehdään merkityksellisiä asioita, arki rullaa joustavilla rutiineilla ja kotona on läsnäoleva henkilökunta. Kaikki kotiin tulevat vieraat kokevat vieraanvaraisuutta ja siellä vaalitaan suhteita.”

Ammatillisen ajatteluni muusia

Elämäni varrella tapaamani asukkaat ja kollegat, Hilda Häkkinen, Aino Leinonen, Aristoteles, Paolo Freire, Carl Rogers, Tom Kidwood, Allen Power, Murna Downs, John Killick, Paolo Knill, Veijo Meri, Charles Chaplin, Irish Murdoch, Viljo ja Armi Ratia, Paola Suhonen, Alice Kaira, Jukka Itkonen, Outi Heiskanen, Peppi Pitkätossu, Alice in Wonderland, Tuhannen ja yhden yön tarinat. Vanhojen kirjojen nimet, kannet ja leikekirjat.