KOKEMUKSELLISET METODIT

Kokemukselliset metodit muistisairaille ihmisille

Ekspressiivisen taideilmaisun ryhmät muistisairaille

Ekspressiivinen taideilmaisu on taideprosessikeskeinen metodi, joka käyttää taiteen lajeja; liikettä, tanssia, piirtämistä, maalaamista, musiikkia, sanoja, ääntä ja improvisaatiota turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä.

Yksilötyöskentely tai ryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista taidetoiminnasta.

Rethinking – luovuuden lihasta voi kouluttaa

Taidetoiminta pitkäjänteisenä ja säännöllisesti arkeen ankkuroituna toimintana kuntouttaa ”luovuuden lihasta”. Ekspressiivisen taideilmaisun yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa voidaan toteuttaa kaikissa elämisen ympäristöissä.

Geroartistin terminologia

Kulttuuri – Tapa, jolla asiat tehdään täällä. Kollektiivisia asenteita ja käyttäytymistä.

Muutos – Jokin muuttuu toisenlaiseksi verrattuna entiseen.

Ilmaisullinen toimintafilosofia – Yhteisön näkyväksi tehtyä toimintataidetta, jota synnytetään osallistavilla menetelmillä. Taiteen ja kulttuurin keinojen käyttämistä kokemuksellisesti ja elämyksellisesti.

Ihmislähtöinen lähestymistapa – Lähestymistavan tavoitteena on nähdä ihminen ainoalaatuisena yksilönä ja kumppanina, ei sairaana tai kykyjä menettäneenä vammaisena. Korostaa hyvien suhteiden luomista ja ylläpitämistä, ulottuu hallinnon ja johtamisen tapaan. Ihmislähtöisessä organisaatiossa johdetaan ihmislähtöisesti. Päätöksenteko ja elämänhallinta siirtyvät henkilölle ja hänen lähellään oleville ihmisille. Ihmislähtöisessä kulttuurissa ponnistellaan aidon yhteisön synnyttämiseen, jossa sosiaalinen elämä aktivoiminen on perustava osa sen elämää.

Kokemukselliset toimintatavat – Kokemuksellisia toimintatapojen avulla päästään suoraan kehitystyön ja tekemisen ytimeen. Yhdessä tekeminen ja jaetut tarinat synnyttävät tunnekokemuksia, joiden avulla yhdessä opittu juurtuu osaksi arkea. Kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta opittavaan asiaan syntyy omakohtainen suhde ja siihen liittyvät merkitykset muuttuvat. Kaikkien osallistujien osaaminen tulee näkyväksi.

Ekspressiivinen taideilmaisu – Poikkitaiteellinen luomisprosessi, jossa ohjaaja ja asiakas liikkuvat vapaasti piirtämisen, kuvan tekemisen, tarinan kerronnan, liikkeen, tanssin, musiikin, draaman, runouden, sanataiteen tai valokuvaamisen kentillä siirtyen taidelajista toiseen.

Tavoitteena on herätellä ihmisen synnynnäistä luovaa ilmaisukykyä siirtämään yksilölliset tai kollektiiviset inhimilliset kokemukset taiteelliseen muotoon. Ekspressiivinen taideilmaisu auttaa ihmisiä nopeasti kommunikoimaan asiaan liittyviä teemoja tavoilla, jota puhumalla on vaikea saavuttaa.

Ekspressiivinen taideilmaisu perustuu siihen, että ihmiset voivat mielikuvitusta ja erilaisia ​​luovan ilmaisun menetelmiä käyttämällä eheytyä ja kokea elämyksiä ja hyvinvointia. Ekspressiivisessä taideilmaisussa on vahvasti läsnä aistisuus.

Perustuu ekspressiivisen taideterapiaohjaajan koulutuksen saaneen ohjaajan toimintaan.

Ravitseva ympäristö – Fyysinen, henkinen, emotionaalinen sekä psykososiaalinen ympäristö.

Psykososiaalinen – Psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvä.

Prosessi – Matka, polku, mielen muuttuminen eli positiivinen takin kääntäminen, jatkuvasti käynnissä oleva.