HOIVATAITEILIJA

Elämme todellisessa maailmassa, joka on täynnä tunteita ja odottamattomia tapahtumia. Meillä
kaikilla on inhimillisiä heikkouksia.  Töissä syntyy joka päivä vähintään yksi tilanne, joka koettelee
selviytymiskykyämme. Tässä valmennuksessa tarkastellaan erilaisia taiteen muotoja turvallisten
risteysten avaamiseksi.

Tavoitteet
HoivaTaiteilija-GeroArtist® valmennuskonsepti on luova prosessi, jonka lopputuloksena
Hyvinvointi- ja terveysalan toimintaympäristöihin valmistuu hoivataiteilijoita, jotka vastaavat
yhdessä oman organisaation henkilökunnan kanssa toiminnansisällön kehitystarpeisiin
taidelähtöisten menetelmien avulla.

Valmennuksessa löydät ikkunan luovaan prosessiin: pysähdyksiin ja alkuihin,
ideoihin, jotka eivät ehkä koskaan ole lähteneet liikkeelle
ja vahvistusta niihin, joista on mahdollista kasvaa jotain suurempaa.

Kenelle?

Sinulle, joka olet kiinnostunut ja utelias käyttämään
luovia taidelähtöisiä menetelmiä ja löytämään uusia
näkökulmia sekä itsellesi, asiakkaillesi että
työyhteisöllesi. Et tarvitse aiempaa taiteen taustaa
tai harrastaneisuutta.
Työskentelet ikääntyneiden, muistisairaiden,
vammaisasiakasryhmien kanssa ammattilaisena,
lähiesihenkilönä, tiiminvetäjänä tai toimit Sote-alan oppilaitoksessa opettajana.

Miksi?

Valmennusta tarvitaan lisäämään työssä
jaksamista, työilmapiirin parantamista ja
asiakaskokemuksen kehittämistä.

Hoivatyöstä tulee myös entistä eettisempää.
Terveyden kulttuuristen kontekstien
ymmärtäminen auttaa huomioimaan asiakkaat
ja työntekijät yksilöinä.

Luovaan kulttuuriin panostaminen näkyy myös
kustannussäästöinä sekä mielikuvana
vastuullisena ja houkuttelevana työnantajana.

Milloin ja missä?

Taiteen Sulattamo ,

Malmin raitti 17c, 00700 Helsinki.

29.9.2022        klo 9.30-15.00
27.10. 2022     klo 9.30-15.00
24.11.2022       klo 9.30-15.00
1.12.2023         klo 9.30-15.00
26.1.2023        klo 9.30-15.00
28.2.2023       klo 9.30-15.00
30.3.2023       klo 9.30-15.00
27.4.2023       klo 9.30-15.00
11.5.2023        klo 9.30-15.00

Kustannukset?

Ryhmä alennus organisaatioille 20%,

1350 € + alv 24 %.

Työpajojen teemat

Orientaatio koulutukseen. Taiteen muuttava arvo sen soveltaminen hoivatyössä.
Taiteellisuus omassa ammattilaisuudessa.
Omien vahvuuksien, kiinnostusten, toiveiden ja unelmien tunnistaminen.

Terapeuttisen valokuvamenetelmän työkaluja ja mielen valmennusta.

Luovien taidemenetelmien käyttäminen surun sylissä.
Matka surun läpi voi olla polku pirstoutumisesta kokonaisuuteen.
Kosketusmaalaus (Touch drawing) ja muita menetelmiä.

Arjen draamaa. Kohtaamisentaitoja ja läsnäoloa.
Tarinallinen draamatyöpaja ja sen mahdollisuudet ongelmien ratkaisijana.

Ekspressiivisen taideilmaisun menetelmät henkilökohtaisessa kasvussa
ja työyhteisön kehittämisessä.

Runous ja luovan kirjoittamisen taidot. Musiikin ja mielikuvituksen kautta tunnetietoisuuteen.

Taidemenetelmät keinona vahvistamaan empatia-, havainnointi- ja kommunikointitaitoja.

Teknologiaa ja luovuutta- digitaalinen tarinankerronta.
Johdatusta kriittiseen luovuuteen.

Luovien taiteiden asiantuntemuksen kehittäminen ja verkostojen hyödyntäminen.
Projektien suunnittelu ja rahoituksen hakeminen.
Lopputöiden esittely, Flowerpot-seremonia ja todistusten jakaminen.

FAKTOJA

Yli 59 miljoonaa työntekijää työskentelee hyvinvointi- ja terveydenalan ympäristöissä
maailmanlaajuisesti. Tutkimukset osoittavat, että taiteet, mukaan lukien kirjallisuus, esittävät ja
kuvataiteet ja muotoilu, voivat parantaa merkittävästi asiakaskokemusta, mikä parantaa
terveystuloksia sekä parantaa henkilökunnan työnlaadunkokemusta ja alentaa näin hyvinvointi- ja
terveyspalvelujen kustannuksia(1).

Taiteet voivat auttaa vastaamaan suuriin terveyden- ja sosiaalihuollon haasteisiin: ikääntyminen,
pitkäaikaisiin olosuhteisiin, kuten yksinäisyys ja mielenterveys.
Taiteella ja muulla kulttuuritoiminnalla on merkittävä rooli ikääntyneiden ja heidän hoitajien elämänlaadun
parantamisessa(2).

Ihmissuhdetaitojen kehittäminen, mahdollisuudet ystävystyä ja osallistumisen lisääminen ovat yksi
tärkeimmistä panostuksista terveyteen ja hyvinvointiin, jonka taideprojektit voivat saada aikaan(3).

 

1 Lambert, P. D. (2015) Managing Arts Programs in Healthcare.
2 Lord Howarth of Newport, co-chair of the All Party Parliamentary Group for Arts, Health and Wellbeing, July 2017
3 Arts Council England 2007