You are currently viewing Elämän virrassa: taito löytää tieto kokemuksessa

Elämän virrassa: taito löytää tieto kokemuksessa

Sunnuntain Helsingin Sanomissa 2.6.2024 graafikko ja kuvittaja Kasper Strömman kertoi: ”Ihminen on kivi virtaavassa vedessä. Anna mennä omalla painolla.” Tämä aforismi sisältää minulle syvällisen viisauden kokemuksista oppimisesta. Elämä on kuin virta, joka kuljettaa meitä mukanaan erilaisiin tilanteisiin ja kokemuksiin. Me olemme noita kivien kaltaisia olentoja, jotka voivat joko antaa virran vain kulkea yli vai tietoisesti kohdata sen muovaavat voimat.

Jos upotamme itsemme vain paikoillemme, elämänvirta pauhaa ylitsemme jättäen meidät muuttumattomiksi ja oppimattomiksi. Mutta kun lähdemme mukaan veden voimakkaaseen liikkeeseen, annamme sille mahdollisuuden sulattaa pintaamme ja muokata meitä. Kokemusten virta alkaa pyöristää särmiämme ja hioa meistä ajan myötä yhä sileämpiä, viisauteen hioutuneita olentoja.

Tällainen kivien tavoin muokkautuminen kokemuksissamme ei kuitenkaan ole pelkkää passiivista kulkemista virran vietävänä. Se edellyttää aktiivista osallisuutta ja tietoista kykyä oppia kokemuksistamme. Ensimmäinen ja kenties vaikein askel on ylipäätään kokemuksen tunnistaminen oppimismahdollisuutena. Se vaatii meiltä avointa mieltä ja halua tarttua rohkeasti uusiin tilanteisiin.

Jokainen kokemuksemme antaa meille uutta tietoa – taitona onkin osata hyödyntää tätä kokemuksesta kumpuavaa arvokasta aineistoa. Elämämme varrelle kertyy valtava määrä erilaisia tilanteita ja tapahtumia. Mitä paremmin osaamme tietoisesti tarkastella ja analysoida niitä, sitä enemmän opimme ja kasvatamme kokemusvarastoamme.

Todellisuudessa moni tärkeimmistä opeista syntyy kokemuksista – elämän tarjoamasta koulusta.

Miksi kokemuksesta oppiminen on tärkeää?

Kokemus on mestari, sanotaan. Ja totta se on. Kokemuksen kautta opitut asiat ovat usein syvällisempiä ja pysyvämmin muistiimme kaiverrettuja. Kun koemme asiat itse, ymmärryksemme syventyy ja oppimamme asiat liittyvät osaksi henkilökohtaista maailmankuvaamme. Tämä tekee oppimisesta merkityksellistä ja sovellettavaa, mikä on erityisen tärkeää päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.

Kuinka tieto muodostuu kokemuksesta?

Tiedon muodostuminen kokemuksesta voidaan jakaa useaan vaiheeseen. Ensimmäinen askel on kokemuksen tunnistaminen oppimistilanteena. Tämä vaatii avointa mieltä ja valmiutta kohdata uusia tilanteita oppimismahdollisuuksina. Kun kohtaamme haasteita, epäonnistumisia, tai jopa arkipäiväisiä tilanteita, meidän on tärkeä pysähtyä pohtimaan, mitä niistä voi oppia.

Toinen vaihe on reflektio. Reflektiivinen ajattelu tarkoittaa tapahtuneen analysointia: mitä tapahtui, miksi näin tapahtui ja mitä siitä voi oppia tulevaisuutta varten. Tämä prosessi auttaa meitä ymmärtämään ja sisäistämään opitut asiat paremmin.

Kolmas vaihe on tiedon soveltaminen. Kokemuksesta opittu tieto tulee todella hyödylliseksi vain, jos osaamme soveltaa sitä uusissa tilanteissa. Tämä voi tarkoittaa opittujen virheiden välttämistä tai uusien, parempien toimintatapojen omaksumista.

Kokemuksesta oppimisessa on hyötyä…

  • Uteliaasta mielestä ja avoimuudesta uusille kokemuksille: silloin tällöin on hyvä matkustaa oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
  • Itsetutkistelusta: ajan antamista pohdiskelulle kokemuksista ja niiden opetuksista.
  • Palautteen pyytämisestä: joskus ulkopuoliset näkökulmat voivat avata uusia oivalluksia kokemusten merkityksestä.
  • Päiväkirjan pitämisestä: muistiinpanojen tekeminen auttaa jalostamaan ja muistamaan opittua.

Kokemuksesta oppiminen ei aina ole helppoa, mutta se on yksi elämän rikkaimmista tietolähteistä. Jokainen kokemus kätkee sisäänsä mahdollisuuden kasvuun ja kehitykseen. Kun opimme tunnistamaan ja hyödyntämään näitä tilaisuuksia, voimme saavuttaa niin henkilökohtaisella kuin ammatillisellakin tasolla merkittäviä edistysaskeleita.

Aivan kuten kivi ei voi muuttua ilman veden koskettavaa ja hiovaa voimaa, eivät kokemuksemme voi todellisesti muovata meitä, ellemme pysähdy tietoisesti vastaanottamaan niiden opetuksia. Kun opimme tämän taidon, jokainen elämän eteen tuoma tilanne voi olla meille hengähdyspaikka, jonka antimista meissä jalostuu uutta viisautta ja sydämen sivistystä. Matkamme jatkuessa yhä kokemuksellisempina voimme kohdata virran uudet mutkat ennakkoluulottomina.

Vastaa