KULTTUURINEN IMPROVISAATIO

Antropologit Elisabeth Hallman ja Tim Ingold väittävät, että improvisaatio on osa jokapäiväistä elämäämme, olennainen osa, miten neuvottelemme sosiaalisissa tilanteissa. Meidän on improvisoitava, koska sosiaaliselle kulttuurielämälle ei ole olemassa käsikirjoitusta. Tämä…

0 kommenttia

DIALOGIA IHMISLÄHTÖISESTÄ JOHTAMISESTA

Ihmislähtöisen hoivakulttuurin syntyminen on kansainvälisten tutkimusten mukaan pitkämatka ja ylevä päämäärä. Se tarkoittaa ihmislähtöistä työpaikkaa henkilökunnalle, jotta se voi olla ihmislähtöistä elämää asukkaille. Henkilökunnan koettu työnlaatu on suoraan elämänlaatua hoivaa…

0 kommenttia

Unohtamisesta

"Ajattelen, siis olen (olemassa)". Tämä valistuksen filosofinen sanonta on ollut yksi länsimaisen yhteiskuntamme kulmakivistä Descartesista lähtien. Tarkoittaisiko tämä sitä, että henkilö, joka ei enää kykene ajattelemaan, ei ole enää olemassa?…

0 kommenttia

Inspiroitua ihmislähtöisestä hoivatyön kulttuurista

Elävän kulttuurin tehtävänä on tuottaa hoivan, elon ja asumisen ympäristö, jossa ihmiset kokonaisvaltaisesti saavuttavat suurimman mahdollisen elämisen laadun tuomalla menneisyys,nykyisyys ja tulevaisuus harmoniaan. Elävän hoivakulttuurin ydin osaset koostuvat arvoista, jotka…

0 kommenttia