AJANKOHTAISTA

Mieleen tatuoitu minuus – LEHDISTÖTIEDOTE 26.05.2015

TAINA SEMI: Mieleen tatuoitu minuus – Ihmislähtöinen elämäntapa muistityössä
Teksti Taina Semi, kuvat Jukka Mykkänen, ulkoasu Marju Lökström.

Muistityön kehittäjä, kouluttaja Taina Semin Mieleen tatuoitu minuus on tietokirja ihmislähtöisen muistityön olemuksesta ja työtavasta, jolla kasvatetaan ihmisenä olemisen kokemusta.

– Ihmislähtöisyys esiintyy usein hoivayhteisöjen puheissa ja ”seinä arvoissa”. Ihmislähtöisen hoivan siirtäminen puheen tasolta aidoksi toiminnaksi on harvinaisempaa. Tuttu lause kentällä kuuluu: Meillä on niin vaikeasti muistisairaita, että näiden kanssa ei voi tehdä mitään, kertoo Taina Semi. Muistisairaus on moraalinen kokemus. Kun ihminen sairastuu, hänelle annetaan uusi määritelmä siitä kuka hän on, mihin kykenee ja kuinka toiset ihmiset hänet näkevät. Hoivan lähestymistapojen kautta voidaan ihmiselle aiheuttaa lisähaittoja, voimattomuutta, eristäytymistä, ylilääkitsemistä. Muistisairaan käyttäytymisen taustalla olevan merkityksen löytyminen helpottuu tutkivan ihmislähtöisen työtavan ja kokemuksen kautta.

Muistityötä tehdään ihmistä varten. Mitä laajemmin ymmärrämme inhimillistä kokemusta, sitä parempaa elämää pystymme luomaan muistisairaalle, läheiselle ja henkilökunnalle. Tavoittelemme muistityön kulttuuria, joka saa jokaisen tuntemaan olemassaolonsa tunnustetuksi ja ymmärretyksi kaikissa elämisen ympäristöissä. Ihmislähtöisellä työtavalla on merkittävä vaikutus ihmisen olemiseen, sen tulee olla osa muistityön näkyä. Pidetään tehtäväkeskeiset taipumukset kurissa ja silmät auki joka päivä seuraavaan pieneen tai suureen mahdollisuuteen, katsellaan arkea muistisairaan ihmisen sekä hänen läheisensä silmin, opetellaan tuntemaan jokainen muistisairas yksilönä, luettelee Semi ihmislähtöisen hoivan askeleita.

Muistityön guruna tunnetulta, pidetyltä ja arvostetulta kouluttajalta ja Omakuvamonologi -menetelmän kehittäjältä Taina Semiltä ehdittiin jo odottaa oppikirjaa aiheesta – edellinen kirja ”Ihmetekoja kaapista löytyvillä aineksilla” julkaistiin 2004.

– Kirjan teon yhteydessä kohtaamiemme rohkeiden ihmisten ja heidän tarinoidensa innoittamana syttyi halu jakaa koetut hetket näyttelyssä, kertoo kirjan ulkoasusta vastannut, Pop up -näyttelyn tuottaja MarjuLökström. Valokuvaaja Jukka Mykkäsen otoksia muistityön tunnerikkaasta ja eriskummallisesta maailmasta on nähtävillä Mieleen tatuoitu minuus -valokuvanäyttelyssä Kampin Kauppakeskuksessa, Urho Kekkosenkatu 1, 4krs, Pop up -galleria Annankadun puolella 28.5.- 12.6. arkisin 10-18, la 10-16. Vapaa pääsy.

Mieleen tatuoitu minuus -kirja syntyi Pro innovatiivinen muistityö -kumppaneiden tuella: Evondos / Automaattinen lääkeannostelupalvelu, Fenno Medical / Arjen apuvälineet, Kotio by Niemi / Ikäkodin ergonomiset, esteettiset kalusteet, Mehiläinen / Tehostettu palveluasuminen, Väinö Korpinen / Ergonomiset, esteettiset Gaius-kylpyhuoneratkaisut. Kirjan nimeä kantavan valokuvanäyttelyn mahdollistivat Kampin Kauppakeskus, KMG Printworks, Metsäkylän Navetta ja Tuotantomajakka.

Yli 44 miljoonaa ihmistä sairastaa muistisairautta. Suomessa hoidetaan yli 130 000 muistisairasta. Määrä kasvaa 13 000 tapauksella vuodessa ja kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Seuraavaksi muistityön piiriin siirtyvät 50-, 60- ja 70-luvulla syntyneet sukupolvet.

Kirjan ovh 39.50 €

Kustantaja T & J Semi Oy/GeroArtist

Tilaukset: taina.semi@geroartist.fi

Kuvat lehdistökäyttöön:

Mieleen tatuoitu minuus -valokuvanäyttely syntyi kirjan teon
yhteydessä kohtaamiemme ainutlaatuisten, rohkeiden ihmisten ja heidän tarinoidensa
innoittamana. Haluamme jakaa kanssanne muistityön tunnerikkaan ja
eriskummallisen maailman.

Tervetuloa tutustumaan kirjaan, kuviin ja tekijöihin 28.5.-12.6.2015
arkisin 10-18, lauantaisin 10-16! Kampin Kauppakeskus, Urho Kekkosenkatu 1, 00100 Helsinki, 4krs, Pop up -galleria
Annankadun puolella.

Yötaivaan toivo

TAINA SEMI: Yötaivaan toivo – muistiystävällinen ympäristo tilasta kokemukseen
Teksti Taina Semi, kuvat Jukka Mykkänen, ulkoasu Marju Lökström.

Yötaivaan toivo on käsikirja muistiystävällisen ympäristön suunnittelusta ja muotoilusta

Muistiystävällinen ympäristö rakentuu aina ihmislähtöisyyden kivijalalle, silloin suunnittelussa huomioidaan ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Ympäristölliset tekijät vaikuttavat ihmisen fyysiseen terveyteen ja mielen hyvinvointiin äänen, valon, värin, kosketuksen ja vuorovaikutuksen kautta. Muistisairas ihminen luottaa aisteihinsa tulkitessaan tietoa ympäristöstä. Muistisairaalla ihmisellä fyysisen, sosiaalisen ja henkisen ympäristön merkitys korostuu johtuen hänen kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisestä. Kirjassa pohditaan kotia ja sen merkitystä muistisairaan ihmisen näkökulmasta.

Kirja on tarkoitettu muisti- ja vanhustyön ja sisustusalan ammattilaisille, johtajille, kehitystiimeille, kuntien hankintapalveluiden henkilökunnalle, tekniselle henkilökunnalle, kiinteistönomistajille, tuotesuunnittelijoille, arkkitehdeille ja alan opiskelijoille.

Yötaivaan toivo -kirja syntyi Pro innovatiivinen muistityö -kumppaneiden tuella: Ikiliike/seniorituotteet verkosta, Innojok/valaistus ja valomaailma, Medanta/työvaatteet, Teknos/maalit ja värimaailma, Uudenmaan Seniorikodit/tehostettu palveluasuminen, VM-Carpet/matot.

Kirjan ovh 39.50 €

Kustantaja T & J Semi Oy/GeroArtist

Tilaukset: taina.semi@geroartist.fi

Muistisairaan inkontinenssi, opas omaishoitajille

Muistisairaan inkontinenssi, maksuton opas omaishoitajille julkistettiin 26.11. Kotihoito 2014 päivillä.

Opas syntyi halusta tukea inkontinenssin kotihoidon onnistumista.

Ajatus virtsankarkailusta kärsivien muistisairaiden omaishoitajille ja läheisille suunnatusta oppaasta syntyi, kun GeroArtist Taina Semi ja Ozon Marju Lökström oivalsivat helmikuussa 2014, että kotihoidon onnistumista tukevaa opasta ei ole olemassa, vaikka avuntarve kentällä on suuri. Oivallus johti tekoihin. Kaksikko päätti tehdä sellaisen. Rahoitus järjestyi, kun ajatus oppaasta myytiin SCA Hygienie Products, Tena -inkontinenssituotteiden markkinoinnista vastaavalle Camilla Holma-Kivikolle.

Kotihoito 2014 päivillä julkistetussa Muistisairaan inkontinenssi oppaassa työyhteisövalmentaja, muistityön uranuurtaja ja uudistaja geroartisti Taina Semi, arkipäiväistää inkontinenssista puhumisen ja antaa käytännönläheisiä neuvoja muistisairauksiin liittyvän virtsankarkailun hoidosta omaishoitajille, vanhustyöntekijöille ja kotihoitajille. Helppolukuista asiatekstiä keventää Hanna Ruusulammen kuvitus.

Inkontinenssi on ensimmäinen ja yleisin muistisairauden puhkeamisen jälkeen ilmaantuva, ajan myötä paheneva fyysinen vaiva.

Muistisairaille inkontinenssi kehittyy kolme kertaa nopeammin kuin ihmisille, joilla muistisairautta ei ole diagnosoitu. Muistisairauteen liittyvä inkontinenssi on suuri tabu perheille. Se tuottaa ahdistusta muistisairaalle, lisää omaishoitajan taakkaa ja vaikuttaa päätökseen muuttaa läheinen omasta kodista hoitokotiin. Onnistunut ja turvallinen inkontinenssin hallinta tuo lisähaasteita arkeen. Hyvät neuvot, kotihoidon tuki ja laadukkaat hoitotuotteet auttavat omaishoitajia jaksamaan paremmin.

Muistisairaiden hoitovastuu on siirtymässä laitoksista koteihin, omaishoitajille. Omaishoitajat jakavat vastuun muistisairaiden hoidosta, kuntien ja kotihoidon keskusten tukemina.

2/3 kaikista muistisairaista hoidetaan kotona – yli 44 miljoonaa ihmistä sairastaa muistisairauksia, joille on ominaista kognitiivisten taitojen aleneminen. Suomessa hoidetaan yli 130 000 muistisairasta. Määrä kasvaa 13 000 tapauksella vuodessa ja kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Seuraavat muistityön piiriin siirtyvät sukupolvet ovat 50-, 60- ja 70-luvulla syntyneitä.

Copyright: Taina Semi / GeroArtist
Graafinen suunnittelu ja taitto: OZO / Marju Lökström, Tuula Korhonen
Kannen kuva: Link Image / Martin Borgen
Kuvitus: Hanna Ruusulampi

Tilaa maksuton opas SCA:n asiakaspalveluista

LAITOKSET, puh. 09-50688465 tai asiakaspalvelu@sca.com
KOTIHOITO, puh. 02-4379660 tai kotiinkuljetus@sca.com

Hoivakoti kuntoon -projekti poiki yli 150 ehdotusta

Muutoskohde löytyi Somerolta

A-studio tarjosi huhtikuussa hoivakodeille tilaisuutta muuttaa vanhusten arkea paremmaksi. Ehdotuksia kohteeksi saatiin yli 150 – Helsingistä Inariin. Valituksi tuli somerolainen hoivakoti Tervaskanto, jonka arjen muuttumista seurataan tv:ssä ja netissä syksyn ajan.

Hanke lähti liikkeelle maaliskuun lopussa, jolloin A-studio ilmoitti hakevansa hoivakotia muutoskohteeksi. Miten hoivakodin usein kiireistä ja ikävää arkea voisi parantaa lisäämättä kuitenkaan työntekijöitä? Miten kohennettaisiin vanhusten elämänlaatua ja samalla henkilökunnan työssä viihtymistä? Miten laitoshoidon purkamisesta päästäisiin siihen, että vanhukset voisivat tuntea hoivakodin oikeaksi kodikseen?

Muutosta hoitokultuuriin ja asenteisiin etsitään kolmen asiantuntijan voimin: geriatrian professori Jaakko Valvanne, työyhteisökouluttajat Anna Pylkkänen ja Taina Semi.

Ehdota hoivakotia muutoskohteeksi

Tule mukaan tekemään innostavaa ohjelmaa vanhustyöstä!

A-studio etsii ohjelmasarjaansa aivan tavallista hoivakotia tai -osastoa, joka kaipaa toimintaansa uusia näkökulmia ja kehittämistä. Geriatrian professori Jaakko Valvanne sekä työyhteisökouluttajat Anna Pylkkänen ja Taina Semi auttavat löytämään ratkaisuja hoivakodin arjen ongelmiin. Kehittämistyö ei maksa hoivakodille mitään.

Ympärivuorokautisen hoivakodin tai -osaston esimiehenä, ammattilaisena, asukkaana tai asukkaan läheisenä voit ehdottaa omaa yksikköäsi. Kerro 15.4.2104 mennessä, miksi juuri kyseinen paikka sopisi ohjelmaan mukaan. Lisätietoja ohjelmasta ja linkki ilmoittautumiseen.

http://yle.fi/uutiset/taina_semi_vuodeosaston_vanhukset_veivat_sydameni/7161054
http://yle.fi/uutiset/ehdota_hoivakotia_muutoskohteeksi/7155428

Lähtökohta-video

 from Anna Semi.

LÄHTÖKOHTA from Anna Semi on Vimeo.

Vanhus ja kuu

Olin töissä vanhainkodilla kesällä 1991. Olin yövuorossa kaksikerroksisessa laitoksessa. Työpaikalla oli tapana tehdä kolme kierrosta yön aikana mahdollisten ongelmien tarkistamiseksi. Kiersin yläkerroksessa huoneesta huoneeseen. Erääseen huoneeseen kurkatessani, näin vanhuksen istuvan sängynlaidalla katselemassa ikkunasta ulos. Astuin lähemmäs udellen mummin vointia.

– Minä tässä vaan ihmettelen tuota kuuta. Se on niin kovin kaunis ja vaihtelee väriä keltaisesta punaiseen.
Istahdin mummin viereen sängynlaidalle. Katselimme yhdessä tuota taivaallista näytelmää, kun oveen koputettiin.
– Tule töihin sieltä, työtoverini murahti.
Olen sitä mieltä, samaa mieltä kuin jo tuolloin 1990-luvulla, että olin työssä istuessani mummin kanssa hänen sänkynsä laidalla.

Matti Erosen omakohtainen tarina vanhustyövuosilta

* Jokainen meistä voi tehdä työtä hyvän muistamisen eteen.
Kerro, mitä sinulle tulee mieleen?
taina.semi@geroartist.fi