KOULUTUS, VALMENNUS JA FASILITOINTI

GeroArtistin koulutus ja valmennus perustuvat luovaan, arvostavaan, elämää rikastuttavien sisältöjen & hoivaohjelmien toteuttamiseen sekä työtapojen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan, yhteisöjen ja omaisten kanssa, kumppaneina hoivapalveluiden toimintaympäristöissä.

GeroArtist koulutus on suunnattu kunnallisille ja yksityisille organisaatioille, SOTE-alan yhteisöille ja järjestöille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalanoppilaitoksille. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena sekä ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Ihmislähtöinen palvelukulttuuri

Pitkäkestoinen prosessivalmennus yksityisen tai kunnallisen organisaation hoitokulttuurin uudistamiseen laitoksesta kodiksi. Kulttuurin muutos -valmennus voi muuttaa osastot kodeiksi, asukkaan ainutlaatuiseksi persoonaksi, asukkaan ja omaisen hoivakumppaneiksi, aikataulut valinnoiksi, työtavat ihmislähtöiseksi ja johdonmukaisiksi. Muutostyöhön sitoutuu koko organisaatio ruohonjuurelta hallintoon.

Muutostyö ankkuroituu ihmislähtöisiin arvoihin ja uskomuksiin, jotka palauttavat hallinnan ja päätöksenteon asukkaille ja heitä lähellä olevalle henkilökunnalle. Kulttuurin muutos ei ole tiukan teorian tai säännösten luomista, vaan tarkoitus on synnyttää ihmisissä jatkuvaa elävää prosessia. Kulttuurin muutos -matka on jokaisessa organisaatiossa oman näköinen.

Muita koulutusteemoja

Omakuvamonologi-menetelmä työpaja muistisairaan yksilöllisen elämäntavan rakentamiseksi

Räätälöity koulutus – suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden pohjalta

Taidetoiminta vanhus- ja muistityössä

Rethinking – mitä voimme tehdä vielä paremmin täällä?

Tarvitsemme huushollimalleja

GeroArtisti, vanhus- ja muistityön uudistaja, hoitaja, ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja, kouluttaja ja valmentaja Taina Semi:

“Osaammeko järjestelmällisesti, tutkimuksia ja kokemuksia yhdistellen kehittää hoito- ja palvelukotiemme toiminnan sisältöä ja parantaa kaikkien siellä eloaan viettävien elämänlaatua niin, että se ei jää pelkäksi ohimeneväksi projektiksi? Uusia työskentelymalleja tarvitaan ja vieläpä sellaisia, joissa kaikkia arvostetaan tasavertaisina kumppaneina ja tunnistetaan ne painopisteet, jotka keskittyvät ihmisiin ja auttavat luomaan loppuelämän kotiympäristön. Kotoinen hyvinvointi on inhimillinen, syvään juurtunut tarve meillä kaikilla ja sitä pitää ravita.

Ajattelen itsekkäästi ja yritän työni kautta varmentaa polkua omaan vanhuuden asumiseen ja olemiseen, jotta voisin silloinkin istua oman elämäni ratissa kunnostani riippumatta.”

Koti ja sen toiminta rakentuu yhteiselle arvopohjalle – Onko ketään kotona?

“Siellä on ehdoton ei – epähumaanille hoivalle ja teoille, arkipäiväisyyttä arvostetaan, siellä tehdään merkityksellisiä asioita, arki rullaa joustavilla rutiineilla ja kotona on läsnäoleva henkilökunta. Kaikki kotiin tulevat vieraat kokevat vieraanvaraisuutta ja siellä vaalitaan suhteita.”

Ammatillisen ajatteluni muusia

Elämäni varrella tapaamani asukkaat ja kollegat, Hilda Häkkinen, Aino Leinonen, Aristoteles, Paolo Freire, Carl Rogers, Tom Kidwood, Allen Power, Murna Downs, John Killick, Paolo Knill, Veijo Meri, Charles Chaplin, Irish Murdoch, Viljo ja Armi Ratia, Paola Suhonen, Alice Kaira, Jukka Itkonen, Outi Heiskanen, Peppi Pitkätossu, Alice in Wonderland, Tuhannen ja yhden yön tarinat. Vanhojen kirjojen nimet, kannet ja leikekirjat.