KOKEMUKSELLISET METODIT

Kokemukselliset metodit muistisairaille ihmisille

Ekspressiivisen taideilmaisun ryhmät muistisairaille

Ekspressiivinen taideilmaisu on taideprosessikeskeinen metodi, joka käyttää taiteen lajeja; liikettä, tanssia, piirtämistä, maalaamista, musiikkia, sanoja, ääntä ja improvisaatiota turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä.

Yksilötyöskentely tai ryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista taidetoiminnasta.

Rethinking – luovuuden lihasta voi kouluttaa

Taidetoiminta pitkäjänteisenä ja säännöllisesti arkeen ankkuroituna toimintana kuntouttaa “luovuuden lihasta”. Ekspressiivisen taideilmaisun yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa voidaan toteuttaa kaikissa elämisen ympäristöissä.

Geroartistin terminologia

Kulttuuri – Tapa, jolla asiat tehdään täällä. Kollektiivisia asenteita ja käyttäytymistä.

Muutos – Jokin muuttuu toisenlaiseksi verrattuna entiseen.

Fasilitointi – Ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi sanan alkuperä on latinankielen sanassa ‘facil’, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori “opettaa kalastamaan”, eli hän auttaa ihmisiä tekemään itse. Kun fasilitoiva johtaja johtaa ihmisiä, ihmiset toteavat: “me teimme sen itse!” (Wikipedia)

Ilmaisullinen toimintafilosofia – Hoitoyhteisön näkyväksi tehtyä toimintataidetta, jota synnytetään osallistavilla menetelmillä. Taiteen ja kulttuurin keinojen käyttämistä kokemuksellisesti ja elämyksellisesti.

Ihmislähtöinen lähestymistapa – Hoitoyhteisöjen toimintatavan arvopohja. Lähestymistavan tavoitteena on nähdä muistisairas ainoalaatuisena ihmisenä ja kumppanina, ei sairaana tai kykyjä menettäneenä vammaisena. Korostaa hyvien suhteiden luomista ja ylläpitämistä, ulottuu hallinnon ja johtamisen tapaan. Ihmislähtöisessä organisaatiossa johdetaan ihmislähtöisesti. Päätöksenteko ja elämänhallinta siirtyvät muistisairaalle ja hänen lähellään oleville. Ihmislähtöisessä hoivassa ponnistellaan aidon yhteisön synnyttämiseen, jossa sosiaalinen elämä on perustava osa hoitoyhteisön elämää.

Kokemukselliset toimintatavat – Kokemuksellisia toimintatapojen avulla päästään suoraan kehitystyön ja tekemisen ytimeen. Yhdessä tekeminen ja jaetut tarinat synnyttävät tunnekokemuksia, joiden avulla yhdessä opittu juurtuu osaksi arkea. Kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta opittavaan asiaan syntyy omakohtainen suhde ja siihen liittyvät merkitykset muuttuvat. Kaikkien osallistujien osaaminen tulee näkyväksi.

Ekspressiivinen taideilmaisu – Poikkitaiteellinen luomisprosessi, jossa ohjaaja ja asiakas liikkuvat vapaasti piirtämisen, kuvan tekemisen, tarinan kerronnan, liikkeen, tanssin, musiikin, draaman, runouden, sanataiteen tai valokuvaamisen kentillä siirtyen taidelajista toiseen.

Tavoitteena on herätellä ihmisen synnynnäistä luovaa ilmaisukykyä siirtämään yksilölliset tai kollektiiviset inhimilliset kokemukset taiteelliseen muotoon. Ekspressiivinen taideilmaisu auttaa ihmisiä nopeasti kommunikoimaan asiaan liittyviä teemoja tavoilla, jota puhumalla on vaikea saavuttaa.

Ekspressiivinen taideilmaisu perustuu siihen, että ihmiset voivat mielikuvitusta ja erilaisia ​​luovan ilmaisun menetelmiä käyttämällä eheytyä ja kokea elämyksiä ja hyvinvointia. Ekspressiivisessä taideilmaisussa on vahvasti läsnä aistisuus.

Perustuu ekspressiivisen taideterapiaohjaajan koulutuksen saaneen ohjaajan toimintaan.

Ravitseva hoivaympäristö – Fyysinen, henkinen, emotionaalinen sekä psykososiaalinen ympäristö.

Psykososiaalinen – Psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvä.

Prosessi – Matka, polku, mielen muuttuminen eli positiivinen takin kääntäminen, jatkuvasti käynnissä oleva.

Huushollimalli – Koti tai perhekunta, jotka jakavat yhteisen arvomaailman