IHMISLÄHTÖISEN KULTTUURIN ULOTTUVUUDET

Ihmislähtöisessä, arvostavassa vanhus- ja muistityössä on mahdollista nousta sääntöjen yläpuolelle ja luoda erityinen ilmapiiri elämänmakuiselle hoivatyölle. Ei ole olemassa vain yhden koon mallia. Sama elämäntapa ja hoito-ohjelma ei sovi kaikille.

Säännöt eivät muuta käyttäytymistä. Pitää muuttaa motivaatiot ja odotukset tekemällä tutkimusmatka omaan työhön. Innostaa henkilökuntaa löytämään luovia lähestymistapoja ihmisten kohtaamiseen, työtapoihin ja arvostavan hoitokulttuurin toteuttamiseen.

Suurin osa meistä kasvaa vanhoiksi ja monet meistä tulevat tarvitsemaan apua.
Pitääkö kaikki tehdä aina samalla tavalla? Mitä tahtoisimme itsellemme? Mikä on näkemyksemme hyvästä elämästä?

Rethinking – voiko ihminen tulla ennen järjestelmää?

GeroArtistin uusimmat referenssit:

Mikeva Oy, MikevanHelmi, Espoo  2010-2011

Vantaan kaupunki -vanhustyön renessanssi 2012-2015

Betesda-säätiö, Palvelukoti Hopea, Vantaa 2012-2015

Äänekosken kaupunki, Arjen tuki, kotihoito ja palveluasuminen 2013-2015

Yle A-studion Hoivakoti kuntoon -sarja Tervaskannon palvelukoti 2014-2015

Tutoris Oy, Kivakoti, Lahti  2015

Rauman kaupungin koti ja palveluasumisen henkilökunta 2014-2015

Juvan kunta, luonto- ja ihmislähtöinen kulttuuri  2015

Ilmajoen kunta, Niittykodin ja Könnikolon palvelukodit 2015